Frank Ruis afbeelding 7 Frank Ruis afbeelding 3 Frank Ruis afbeelding 2 Frank Ruis afbeelding 5 Mediation

Echtscheidingsbemiddeling

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan eindigen door echtscheiding. Inschakeling van een advocaat is dan een voor de hand liggende gedachte. Maar voor bemiddeling en afwikkeling van de zaken kan ook een beroep worden gedaan op een mediator. Die behartigt de belangen van beide partijen en zoekt naar oplossingen die voor alle betrokkenen de beste zijn. Daarbij valt te denken aan een regeling met betrekking tot de kinderen,de verdeling van bezittingen of het zoeken naar mogelijkheden voor huisvesting. In samenwerking met een advocaat kunnen we het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank begeleiden.