Frank Ruis afbeelding 7 Frank Ruis afbeelding 3 Frank Ruis afbeelding 2 Frank Ruis afbeelding 5 Mediation

Conflict & oplossing

Via mediation lost u samen met de persoon waarmee u het conflict hebt het probleem op. De mediator – en dat is het verschil met advocaten en rechters – neemt geen standpunt in en neemt geen beslissingen. Dat laat hij over aan u en de tegenpartij. De mediator begeleidt. Mediation vindt dan ook alleen plaats op basis van gezamenlijke instemming. Kiest u voor mediation, dan zult u actief moeten meewerken om het hele proces goed te laten verlopen. Voor het probleem dat er ligt zult u samen een oplossing moeten willen vinden. En om welk probleem het ook gaat, een financieel probleem, een burenruzie, een conflict tussen werknemer en werkgever of een echtscheiding, afhankelijk van de inzet van beide partijen ligt een oplossing altijd in het verschiet.