Frank Ruis afbeelding 8 Frank Ruis afbeelding 10 Frank Ruis afbeelding 9 Frank Ruis afbeelding 6 Financiële rust

Pensioen advies

Hoe onzeker de toekomst ook mag zijn, één ding staat vast: op een bepaald moment bent u financieel afhankelijk van de voorziening die nu opgebouwd moet worden. Reden genoeg om de pensioenproblematiek heel serieus onder ogen te zien. Wat is wijsheid in een tijd waarin de ene wetswijziging de andere volgt en waarin het onduidelijk is of verworvenheden van de laatste decennia nog overeind blijven?

Moeten we straks langer doorwerken? Wat gaat er gebeuren met VUT- en pre-pensioenregelingen? Betaalt een AOW gerechtigde straks ook nog mee aan de AOW premies? De vragen en onzekerheden zijn talrijker dan wij hier kunnen schetsen.

Terwijl juist uw pensioenvoorziening uw toekomstige financiële zekerheid moet garanderen.

Wat geld achter de hand hebben voor uw oude dag volstaat niet meer. Het wordt steeds duidelijker dat uw pensioenvoorziening een substantieel deel uitmaakt van uw totale financiële plan. Om daar invulling aan te geven moet u kunnen vertrouwen op een adviseur die alle ontwikkelingen nauwgezet volgt, die u daarover informeert en die u kan helpen bij de ingrijpende keuzes die u moet maken. Dit alles in relatie tot zaken als uw inkomen, uw levensstijl, gezinsomstandigheden, toekomstplannen et cetera.